Konferencja Zieleń w miastach - krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?

28-29 marca 2019 r. serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wieńczącej nasz dwuletni projekt Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. Współgospodarzem wydarzenia będzie Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, jeden z partnerów projektu.

MIEJSCE: Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa)

Zgłoszenia do udziału w konferencji sa juz zamknięte, ze względu na bardzo duże zainteresowanie udziałem w wydarzeniu zamknięta została również lista rezerwowa. 

O KONFERENCJI

Konferencja będzie stanowiła platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji zaangażowanych w zarządzanie zielenią miejską w Polsce. Do udziału zapraszamy przedstawicieli:

 • samorządów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie zielenią w miastach,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się tematami zrównoważonego rozwoju zieleni,
 • biznesu zainteresowanego ochroną i rozwojem terenów przyrodniczych w mieście,
 • środowiska akademickiego aktywnie wspierającego inne podmioty w rozwijaniu błękitno-zielonej infrastruktury.

O wartość merytoryczną spotkania dba zespół Fundacji Sendzimira, we współpracy z partnerami projektu, urzędami miast Krakowa, Łodzi, Warszawy i Wrocławia.

W programie znajdą się nie tylko prezentacje dobrych praktyk z polskich miast ale również praktyczne warsztaty i debaty, które będą doskonałą okazją do lepszego zrozumienia prezentowanych przez miasta rozwiązań.

Wśród prelegentów będą osoby praktycznie zajmujące się różnymi aspektami zarządzania zielenią z Polski i zagranicy. Gościem specjalnym konferencji będzie Salvador Rueda, Dyrektor BCNecologia z Barcelony, który wyjaśni jak w nowatorski sposób rozwijać zieleń w całym mieście.

 

PROGRAM KONFERENCJI

-------------- Pierwszy dzień konferencji (28 marca 2019 r.) 10.00-17.00 ------------

SESJA OTWIERAJĄCA (10.00-11.45)

10.00-10.15 Powitanie uczestników Justyna Glusman (Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy), Ilona Gosk (Dyrektorka Zarządzająca Fundacji Sendzimira)

10.15-11.00 WYKŁAD OTWIERAJĄCY Międzysektorowa współpraca na rzecz zarządzania terenami zieleni w układzie “Superbloków”, Salvador Rueda, dyrektor BCNecologia (Urban Ecology Agency of Barcelona– publiczne konsorcjum Miasta Barcelona, Rady Miejskiej, Obszaru metropolitalnego Barcelony i Rady Prowincji Barcelona)

11.00-11.45 Nowa publikacja Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście, w serii Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, nr 6/2018 – dyskusja panelowa z udziałem autorów: Tomasza Jeleńskiego (Politechnika Krakowska), Kaspra Jakubowskiego (Fundacja Dzieci w Naturę), Krzysztofa Górnickiego (Zarząd Zieleni m st. Warszawy), Łukasza Pawlik (ZZM Kraków) – prowadzą redaktorzy naukowi serii: Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier

11.45-12.15 Przerwa kawowa

 

SESJA WARSZTATOWA (12.15-14.15) – udział w jednym z czterech warsztatów (obowiązują wcześniejsze zapisy)

Warsztat 1. Bitwa o zieleń - jak zaangażować interesariuszy w działania na rzecz zieleni w mieście?

 Warsztat poświęcony tematyce partycypacji społecznej, metodom aktywizacji różnych aktorów miejskich oraz sposobów włączania ich w proces współdecydowania o urządzaniu przestrzeni. Jakie działania podejmować? Jak dotrzeć do interesariuszy? Czym można zachęcić ich do podejmowania działań? Na te i wiele innych pytań będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas warsztatu z wykorzystaniem metody piramidy VISIS.,

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Czachowska (Fundacja Sendzimira).

Warsztat 2. Zachęty i polityki - czyli jak przyspieszyć wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury w polskich miastach? 

W dobie wysokiej presji urbanizacyjnej, kluczowe jest dążenie do rozszczelniania miasta. Niestety, często na drodze do wprowadzania przyjaznych przyrodzie rozwiązań, piętrzą się wyzwania. Jak pokonywać te bariery? Jak skutecznie dążyć do wdrażania np. projektów błękitno-zielonej infrastruktury w miastach? Jak przyspieszać realizację poszczególnych etapów? Nad tymi kwestiami będziemy pracować podczas warsztatu drugiego.

Spotkanie poprowadzą: Ewa Iwaszuk (Ecologic Institute, Berlin), Tomasz Bergier (AGH w Krakowie; Fundacja Sendzimira).

Warsztat 3. Superbloki - jak pomagają w zarządzaniu zielenią w dialogu z interesariuszami?*

Czy Superbloki, to remedium na problemy współczesnego miasta? Dlaczego władze Barcelony zdecydowały się na podjęcie takich działań? Jak można włączyć mieszkańców w proces zarządzania zielenią miejską, wykorzystując do tego przykład Superbloków? Podczas warsztatu z autorem koncepcji, będziemy mieć okazję, aby zastanowić się nad zaletami a także możliwościami, jakie daje taki schemat projektowania przestrzeni miasta.

*Warsztat będzie tłumaczony.

Spotkanie poprowadzą: Salvador Rueda (BCNecologia, Barcelona), Agnieszka Kowalewska (Fundacja Sendzimira).

Warsztat 4. Warsztat wewnętrzny dla przedstawicieli zarządów zieleni miejskich – wypracowanie dalszych kroków i planów współpracy międzysektorowej

W trakcie dwuletniego projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”, zorganizowanych zostało wiele spotkań skupiających przedstawicieli zróżnicowanych instytucji. Korzystając z tego doświadczenia, warto zastanowić się nad kontynuacją działań zapoczątkowanych w trakcie projektu i pogłębianiem współpracy pomiędzy interesariuszami. Podczas spotkania postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: czy istnieją szanse na podtrzymanie takiej współpracy?

*Warsztat jest dedykowany partnerom projektu “Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”. Do wzięcia udziału,  w szczególności zachęcamy uczestników wcześniejszych wydarzeń (warsztatów, szkoleń, seminariów) organizowanych przez Fundację Sendzimira.

Spotkanie poprowadzą: Ilona Gosk (Fundacja Sendzimira), Jakub Kronenberg (Uniwersytet Łódzki, Fundacja Sendzimira)

14.15-15.00 Przerwa obiadowa

 

SESJA PODSUMOWUJĄCA pierwszy dzień konferencji (15-15.30)

Prezentacja efektów pracy warsztatowej przez przedstawicieli każdej z grup warsztatowych

 

SESJA POPOŁUDNIOWA (OPCJONALNA) (15.30-17.00) – jedna z aktywności do wyboru – zapisy będą prowadzone w trakcie konferencji 

Warsztat 1. Spotkanie networkingowe

Sesja „szybkich randek”, pozwalających profesjonalistom i profesjonalistkom na poznanie się i wymianę wiedzy, informacji oraz kontaktów. Osoby uczestniczące gromadzą się przy 10 podzielonych tematycznie stolikach, przez 7 minut rozmawiają na dany temat, po czym przemieszczają się do kolejnego zagadnienia, zmieniając również towarzyszy rozmowy.  

Sesję poprowadzi: Katarzyna Bryczkowska (Fundacja Kultury Dialogu) – trenerka oraz coacherka. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu BORIS jako doradczyni kluczowa i biznesowa w OWES. Ponadto jako trenerka Rady Europy pracuje z merami Ukrainy w ramach programu DOBRE, który wspiera budowę samorządów w tym kraju. Współpracuje z urzędnikami jako trenerka antydyskryminacyjna.

Warsztat 2. Gra planszowa GREEN SURGE – zielona infrastruktura w mieście

 Gra GREEN SURGE CITY pozwala na bezpieczne eksperymentowanie z systemem zielonej i błękitnej infrastruktury w mieście. Uczestnicy odgrywają role różnych interesariuszy, reprezentujących niejednokrotnie sprzeczne interesy. Dzięki symulowaniu rzeczywistych procesów planistycznych oraz nieprzewidywalnych zjawisk zewnętrznych, gra pozwala na poznanie wyzwań związanych z tworzeniem błękitno-zielonej infrastruktury w miastach, ale i związanych z nią korzyści. Gra została stworzona w ramach europejskiego projektu GREEN SURGE (Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy). 

Sesję poprowadzi: Jakub Kronenberg (Uniwersytet Łódzki, Fundacja Sendzimira)

 

------------ Drugi dzień konferencji (29 marca 2019 r.) 9.00-15.30 -----------

 

SESJA WARSZTATOWA (9.00-12.30)

9.00-10.00 Dobre praktyki z polskich miast – wprowadzenie. Prezentacja wybranych najlepszych praktyk polskich miast – zrealizowanych i zidentyfikowanych podczas projektu:

 1. Alternatywne formy finansowania zieleni w praktyce  Katarzyna Przyjemska-Grzesik (ZZM Kraków), moderator: Ilona Gosk
 2. Błękitno-zielona infrastruktura w adaptacji Radomia do zmian klimatu – Iwona Wagner (Uniwersytet Łódzki, ERCE, FPP Enviro Sp. z.o.o), moderator: Tomasz Bergier
 3. Proces konsultacji Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017–2030 – Agnieszka Czachowska, Agnieszka Kowalewska (Fundacja Sendzimira) 
 4. Sadzenie drzew na sieciach - doświadczenia z ul. Świętokrzyskiej i pl. Pięciu Rogów w Warszawie – Monika Domanowska (ZDM Warszawa), Marzena Suchocka, (SGGW) 
 5. Karty inwestycyjne dotyczące ochrony drzew w czasie procesu inwestycyjnego – Aleksandra Zienkiewicz (ZZM Wrocław), moderator: Judyta Łuczyńska 
 6. Nowe otwarcie w zarządzaniu zielenią – Łukasz Pawlik (Zastępca Dyrektora ds. Zieleni, ZZM Kraków), moderator: Jakub Kronenberg
 7. Zapobieganie parkowaniu na zieleni na podstawie doświadczeń z projektu z ZZW – Agnieszka Sikorska, (Cooperativa Studio, z ramienia Fundacji STOCZNIA), moderator: Michał Markowski  

10.00–12.10 Dobre praktyki z polskich miast (world cafe) – dyskusja w grupach na temat zaprezentowanych dobrych praktyk

12.10-12.40 przerwa kawowa

12.40-13.10 Podsumowanie sesji Dobre praktyki z polskich miast

13.10-14.20 Panel dyskusyjny w formie fishbowl conversation: Perspektywy współpracy międzysektorowej po zakończeniu realizacji projektu z udziałem Partnerów i podmiotów zaangażowanych w jego realizację: Mariusza Burkackiego (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy), Katarzyny Przyjemskiej-Grzesik (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie), Aleksandry Zienkiewicz (Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu) – podsumowanie efektów pracy warsztatowej poprzedniego dnia, poszerzona dyskusja z pozostałymi uczestnikami, prowadzący: Tomasz Bergier (AGH w Krakowie; Fundacja Sendzimira).

14.20-14.30 Podsumowanie konferencji

14.30-15.30 Obiad