Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, Nr 6/2018: Międzysektorowa współpraca

Najnowsza publikacja Fundacji Sendzimira opracowana w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. Praktyczny poradnik z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”  (Nr 6/2018) dotyczący zarządzania zielenią w mieście, z zaangażowaniem interesariuszy. Przyjmujemy zawmówienia na wersję drukowaną do wyczerpania nakładu.

O czym jest nowa publikacja?

Nowy poradnik koncentruje się na temacie współpracy międzysektorowej na rzecz zieleni w miastach.

„Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście” to publikacja skierowana w szczególności do:

  • przedstawicieli administracji samorządowej, zajmujących się tematyką zieleni miejskiej;
  • decydentów na szczeblu lokalnym, pracowników sektora komunalnego i samorządowego, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych;
  • praktyków i teoretyków ochrony przyrody w mieście;
  • wszystkich osób zainteresowanych specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zielenią.

Pełną wersję elektroniczną znajdziesz TUTAJ.

Nie przyjmujemy już zamówień na wersję drukowaną. Nakład został wyczerpany. 

 

Przeczytaj poradnik online:

Słowo wstępne, Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Rozdział 1. Dlaczego warto współpracować? Tomasz Bergier, Jakub Kronenberg, Katarzyna Biejat

SP 1.1: Projekt Fundacji Sendzimira „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach", Katarzyna Biejat

SP 1.2: „Kraków w zieleni" jako przykład współpracy między miastami, Aleksandra Mikolaszek

Rozdział 2. Kompetencje władzy publicznej w zarządzaniu zielenią, Tomasz Jeleński

SP 2.1: Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030, Agnieszka Kowalewska

SP 2.2: Miejski Architekt Zieleni w Lublinie, Katarzyna Zaleska

Rozdział 3. Zamówienia publiczne na rzecz zieleni w mieście, Tomasz Jakubiec

SP 3.1: Współpraca z wykonawcami zamówień publicznych w poznańskich pasach drogowych, Agnieszka Szulc

SP 3.2: Kryteria środowiskowe w przetargach ZZM w Krakowie, Łukasz Pawlik

Rozdział 4. Włączanie mieszkańców w działania na rzecz zieleni, Kasper Jakubowski

SP 4.1: „Skrzyknęli się na fejsie, żeby zrobić cos dobrego" - o nieformalnych inicjatywach mieszkańców na przykładzie ADaSie, Kasper Jakubowski

SP 4.2: Park Krakowian, Aleksandra Mikolaszek

Rozdział 5. Współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w zakresie kształtowania zieleni miejskiej, Anna Wilczyńska

SP 5.1: Warszawa chwyta wodę - realizacja zadań zarządu zieleni we współpracy z sektorem pozarządowym, Karolina Maliszewska

SP 5.2: Współpraca w zakresie tworzenia standardów dotyczących miejskich drzew i szkolenia dla urzędników w ramach projektu LIFE, Piotr Tyszko-Chmielowiec

Rozdział 6. Komunikacja z mieszkańcami - dostęp do informacji, Marzena Suchocka, Sabina Lubaczewska, Aleksandra Zienkiewicz

SP 6.1: Społeczny monitoring drzew w Łodzi na Starym Polesiu, Szymon Iwanowski

SP 6.2: ZielonyŻoliborz – narzędzie komunikacji społecznej, Tomasz Niewczas

SP 6.3: Park Grabiszyński we Wrocławiu – sytuacje konfliktowe i zaangażowanie społeczne, Marzena Suchocka, Sabina Lubaczewska, Aleksandra Zienkiewicz

Rozdział 7. Narzędzia internetowe jako sposób na dialog z mieszkańcami i współzarządzanie zielenią w mieście, Agata Pietrzyk-Kaszyńska

SP 7.1: Platforma Collectively i perspektywy jej włączenia w zarządzanie zielenią Krakowa, Łukasz Pawlik

SP 7.2: „Milion drzew dla Warszawy”, Mariusz Burkacki

Rozdział 8. Zielone budżety partycypacyjne, Agnieszka Rzeńca

SP 8.1: Zielony Budżet w Lublinie, Katarzyna Zaleska

SP 8.2: Działania ZZM w Krakowie wspierające zgłaszanie „zielonych” projektów do Budżetu Obywatelskiego, Aleksandra Mikolaszek

Rozdział 9. Współpraca samorządów miast z gestorami sieci - czy można sadzić drzewa na sieciach? Marzena Suchocka

SP 9.1: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi a sadzenie drzew na sieciach, Marzena Suchocka

SP 9.2: Sadyba w Warszawie – niepotrzebne uszkodzenia drzew, Marzena Suchocka

Rozdział 10. Współpraca z sektorem prywatnym na teranach nienależących do miasta, Tomasz Jeleński

SP 10.1: Nowe Żerniki we Wrocławiu – dobra praktyka budowy zrównoważonej dzielnicy, Tomasz Jeleński

SP 10.2: Pakiety sponsorskie i inne formy współpracy ZZM w Krakowie z biznesem, Katarzyna Przyjemska-Grzesik

SP 10.3: Plan zarządzania bioróżnorodnością na obszarach planowanych inwestycji biurowych firmy Skanska, Joanna Ejsmont, Adam Targowski

 

-----------------------------------------------------------------------

PUBLIKACJE W SERII „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – ZASTOSOWANIA” 

Publikacje w serii wydawniczej „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” wydawane przez Fundację Sendzimira od 2010 roku poruszają tematy związane z praktycznymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Zawierają teksty poświęcone metodom i narzędziom, pozwalającym tworzyć skuteczne i trwałe rozwiązania, łączące rozwój gospodarczy z podnoszeniem jakości życia oraz ochroną zasobów naturalnych. Każdy numer omawia dobre praktyki z kraju i zagranicy, mogące stać się inspiracją dla wszystkich zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju.

Publikacje w serii wydawniczej „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” adresujemy do decydentów na szczeblu lokalnym, przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych tematem.

Dotychczas w serii wydawniczej ukazały się cztery pozycje:

  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 1 ukazał się w 2010 roku. Poświęcony był przede wszystkim problematyce rozwoju lokalnego. Publikacja podsumowywała wyniki współpracy Fundacji z gminą Zawoja, dla której realizowana była większość projektów lokalnych w ramach Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 2 ukazał się w  2011 roku. Zawierał artykuły, prezentujące dorobek naukowy i dobre praktyki z obszaru zrównoważonego rozwoju, związane z zagadnieniami takimi jak zintegrowana gospodarka komunalna, rozwój obszarów zurbanizowanych, nowoczesne metody edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 3, zatytułowany „Przyroda w mieście” ukazał się w 2012 roku. Poświęcony był tematyce koncepcji usług ekosystemów oraz możliwościom jej wykorzystania do ochrony przyrody w miastach. Publikacja zawierała opis badania wartości drzew oraz barier administracyjnych i społecznych, zidentyfikowanych w badaniu kwestionariuszowym przeprowadzonym przez Fundację Sendzimira w 2011 roku.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 4, zatytułowany „Przyroda w mieście. Rozwiązania”, ukazał się w 2013 r. Przedstawiał jeszcze bardziej praktyczne i szczegółowe zagadnienia, związane z zarządzaniem przyrodą w mieście. Tytułowe rozwiązania opisane zostały w podziale na techniczne i organizacyjne, rozciągając się od ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, poprzez budowanie międzysektorowych partnerstw, do strategicznego planowania błękitno-zielonej infrastruktury.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 5, zatytułowany „Woda w mieście”, ukazał się w 2014 r. koncentruje się na tematyce wody w mieście, przedstawiając role wodnych ekosystemów w kształtowaniu zrównoważonego miasta. Prezentuje specyficzne rozwiązania techniczne, strategiczne, finansowe i systemowe stosowane do zarządzania wodą w ścisłym powiązaniu z zieloną infrastrukturą miasta.

Wszystkie numery dostępne są bezpłatnie w wersji e-book oraz pdf na stronie internetowej Fundacji Sendzimira.

judyta.luczynska