Przestrzeń przyjazna przyrodzie - dobre praktyki

W najnowszej publikacji opracowanej w ramach projektu prezentujemy rozwiązania przyjazne lokalnej przyrodzie, do zastosowania w ogrodzie lub na terenie posesji. Broszurę "Przestrzeń przyjazna przyrodzie. Przykłady dobrych praktyk" można pobrać bezpłatnie.

Skuteczna ochrona przyrody nie polega tylko na wyznaczaniu obszarów chronionych, lecz zależy także od wielu działań podejmowanych poza nimi, przez różne instytucje i osoby – m.in. władze samorządowe, lokalne grupy i organizacje, przedsiębiorców, rolników, leśników, właścicieli terenów prywatnych i mieszkańców.

Aby minimalizować negatywne skutki zabudowy obszarów naturalnych, coraz szybciej powiększających się terenów nieprzepuszczalnych oraz obszarów o niskiej bioróżnorodności, wspólnie z naszymi ekspertkami i ekspertami opracowaliśmy broszurę "Przestrzeń przyjazna przyrodzie. Przykłady dobrych praktyk", którą można pobrać bezpłatnie w wersji elektronicznej w formacie PDF, E-PUB oraz MOBI.

W publikacji przedstawiono przykłady dobrych praktyk oraz propozycje konkretnych działań, które każdy mieszkaniec, właściciel ogrodu, działki lub większego terenu może podjąć w celu utrzymania lub poprawy funkcji, jakie pełni przyroda w jego okolicy. Są to w większości rozwiązania proste, często wymagające jedynie zmiany nawyków.

Przedstawione propozycje mają zastosowanie niezależnie od charakteru posesji. Konkretny pomysł i projekt mogą podkreślać oficjalny charakter budynku użyteczności publicznej, tworzyć miejsce zabaw na szkolnym podwórku lub też budować przytulny nastrój w przydomowym ogrodzie.

Broszura jest dostępna TUTAJ.

Fot. Agata Jarska