Warszawa chwyta deszcz

Projekt Warszawa chwyta deszcz

Zarząd Zieleni Warszawskiej rozpoczyna szereg działań w ramach programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie Warszawy. Fundacja Sendzimira wesprze ZZW merytorycznie w wypracowaniu kierunków działań w tym obszarze i w budowie współpracy z interesariuszami - w tym biznesem, na rzecz zazieleniania miasta. Zrealizujemy również wiele wydarzeń edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Warszawy.

PARK(ing) day w Warszawie 15.09.2017

Pomimo braku słońca (ale na szczęście i deszczu) PARK(ing) Day zorganizowany wspólnie z Zieleń Warszawska i Zarząd Dróg Miejskich Warszawa zakończył się sukcesem.

15 wrzesnia 2017 na ulicy Koszykowej zamieniliśmy miejsce parkingowe w mini teren zieleni w ramach działań edukacyjnych projektu Warszawa chwyta deszcz.