Warszawa chwyta wodę

Projekt Warszawa chwyta wodę

Zarząd Zieleni Warszawskiej rozpoczyna szereg działań w ramach programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie Warszawy. Fundacja Sendzimira wesprze ZZW merytorycznie w wypracowaniu kierunków działań w tym obszarze i w budowie współpracy z interesariuszami - w tym biznesem, na rzecz zazieleniania miasta. Zrealizujemy również wiele wydarzeń edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Warszawy.

Gra Miejska "Warszawa chwyta wodę!"

22 października zrealizowaliśmy grę miejską "Warszawa chwyta wodę" w ramach współpracy z Zarządem Zieleni M.st. Warszawy! Wszystkim uczestnikom którzy mimo 10 stopni i deszczowej aury z wytrwałością zrealizowali zadania bardzo dziękujemy.

Trochę wrażeń z rozgrywek znajdziecie tutaj.

Warsztaty dot. wypracowania programu zrównoważonego gospodarowania wodami w Warszawie

Relacja z warsztatu z interesariuszami dot. programu zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w Warszawie, 5.10.2017

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczyna realizację programu, który ma na celu propagowanie zrównoważonego korzystania z wód opadowych i powierzchniowych w mieście. Ponieważ jest to zagadnienie bardzo złożone i interdyscyplinarne, prace nad założeniami programu zostały przeprowadzone z udziałem szerokiej grupy urzędników zajmujących się tą tematyką w mieście.

Zapraszamy na warsztaty z budowy ogrodów deszczowych 14 i 15 października

Zatrzymajcie deszczówkę! Zróbcie z nami ogród deszczowy i zielone podwórko! Fundacja Sendzimira wraz z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy organizuje bezpłatne warsztaty budowy ogrodów deszczowych i zazieleniania uszczelnionych powierzchni. Pierwsze terminy otwartych warsztatów, do udziału w których serdecznie zapraszamy już potwierdzone:

14.10.2017 od godz. 10 budujemy nieckę retencyjną w okolicach placu zabaw przy Wale Międzyszyńskim 646, więcej informacji w wydarzeniu na facebooku.

15.10.2017 od godz. 10 tworzymy ogród deszczowy przy budynku na osiedlu Jazdów 3/6, więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

PARK(ing) day w Warszawie 15.09.2017

Pomimo braku słońca (ale na szczęście i deszczu) PARK(ing) Day zorganizowany wspólnie z Zieleń Warszawska i Zarząd Dróg Miejskich Warszawa zakończył się sukcesem.

15 września 2017 na ulicy Koszykowej zamieniliśmy miejsce parkingowe w mini teren zieleni w ramach działań edukacyjnych projektu "Warszawa chwyta deszcz".

Ogrody deszczowe - broszury instruktażowe

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z  przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów.

Ogrody deszczowe - 5 filmowych instruktaży

Przygotowaliśmy instrukcje tekstowe oraz instruktaże filmowe tworzenia różnych typów ogrodów deszczowych, a także krótkie filmy na temat korzyści z budowy ogrodów i przegląd roślin do wykorzystania przy budowie takich instalacji. Filmy powstały w ramach projektu "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej miast. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych", dzięki dofinansowaniu Narodowego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sustainable Development Applications Series 5/2015 (Water in the City)

Following on two guidebooks on urban greenery: “Nature in the City” and “Nature in the City – Solutions”, the Sendzimir Foundation prepared the next thematic publication in the “Sustainable Development Applications” Series. The new guidebook focuses on the subject of water in the city. It highlights the importance of urban water ecosystems for sustainable development of a city, with a special emphasis on the inhabitants’ quality of life, including health, urban biodiversity and ecosystem services, complex and active ecological networks, high quality public space, flood control, water and air quality.

The new guidebook presents the actual solutions (strategic, technical, financial and system ones), which focus on the strong dependence between water and greenery in the city, and shows the necessity to integrate the urban greenery management with water management.