Szkolenia e-learningowe Fundacji Sendzimira

Szkolenia e-learningowe z zakresu zrównoważonego stanowią stały element oferty edukacyjnej Fundacji. Zrealizowaliśmy cztery edycje dwuetapowych, intensywnych szkoleń w języku angielskim, łączących pracę indywidualną i grupową za pośrednictwem platformy e-learningowej oraz trzy edycje szkoleń w języku polskim. Łącznie w szkoleniach wzięło udział ponad 2000 uczestników.

Obecnie prowadzimy rekrutację do udziału w nowym programie szkoleniowym Innowacje społeczne dla zrównoważonego rozwoju. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 marca 2017 r. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem szkolenia e-learningowego "na zamówienie" prosimy o kontakt na adres: office@sendzimir.org.pl