Partycypacyjne planowanie gospodarki wodno-ściekowej w Dziewinie

Projekt ten realizowaliśmy w 2007 r. jako partnerzy Centrum Rozwiązań Systemowych z Wrocławia. Jego celem było wsparcie lokalnej społeczności wsi Dziewin w wypracowaniu zrównoważonego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na teranie cennym przyrodniczo. Projekt miał charakter partycypacyjny, w jego realizację zaangażowani byli mieszkańcy wsi oraz studenci kierunków związanych z ochroną środowiska, dla których była to szansa na naukę przez praktykę wdrażania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.

Film z projektu (w dwóch częściach):

 

Publikacja z projektu:

ZałącznikWielkość
Partycypacyjne planowanie gospodarki wodno-ściekowej w Dziewinie (CRS, 2007)1.76 MB