Poszukujemy koordynatorki/a projektów Fundacji

Jeśli masz pasję, interesujesz się tematyką błękitno-zielonej infrastruktury, chcesz rozwinąć praktyczne doświadczenie w organizacji eksperckiej, zapraszamy do współpracy! Poszukujemy koordynatorki/a do międzynarodowego projektu ClimateNBS, realizowanego przez Fundację Sendzimira w partnerstwie a Ecologic Institute z Berlina. 

Oferujemy:

 • Pracę w biurze Fundacji w Warszawie, w pełnym wymiarze godzin;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze błękitno-zielonej infrastruktury, nature-based solutions i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • Udział w innowacyjnym, międzynarodowym projekcie ClimateNBS, którego celem jest adaptacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk rozwiązań opartych na przyrodzie w polskich miastach;
 • Współpracę z wysokiej klasy ekspertami i instytucjami naukowymi specjalizującymi się w ww. tematyce;
 • Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach w Polsce i za granicą;
 • Umowę o pracę.

 Obowiązki:

 • Koordynacja projektów obejmująca: 
  • koordynację pracy zespołu projektowego składającego się z kilku osób;
  • bieżącą komunikację z partnerem projektu z Niemiec w języku angielskim;
  • organizację wszystkich działań zgodnie z umową z zagraniczną instytucją finansującą;
  • tworzenie wszelkich raportów i sprawozdań wymaganych przez instytucję finansującą, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
  • dokumentowanie wydatków oraz wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu.
 • Prowadzenie uzgodnień wypracowywanych w ramach projektu rekomendacji i propozycji rozwiązań z przedstawicielami dużych i średnich polskich miast.
 • Prowadzenie bieżącej komunikacji i promocji koordynowanego projektu.
 • Udział w realizacji zadań w projektach koordynowanych przez innych pracowników Fundacji. 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie (minimum 2 lata) w zarządzaniu projektami w NGO;
 • Doświadczenie (minimum rok) w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków publicznych o budżecie nie mniejszym niż 200 tys. zł rocznie;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji własnego czasu pracy;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Odpowiedzialność i bardzo wysokie zdolności organizacyjne;
 • Zainteresowanie tematyką zarządzania błękitno-zielona infrastrukturą;
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych;
 • Umiejętność obsługi komputera i podstawowego pakietu MS Office.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • Zamiar rozwoju zawodowego w trzecim sektorze, w obszarze błękitno zielonej infrastruktury i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań partycypacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
 • Doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów na tematy związane z zielenią miejską;
 • Możliwość uzyskania rekomendacji od poprzednich pracodawców.

Prosimy o przeslanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sendzimir.org.pl 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 lutego 2019 r.

W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia:

Jakie obszary działania Fundacji są dla Pana/Pani szczególnie interesujące i dlaczego?
Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

W zgłoszeniu prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia, wyrażonego kwotą netto. Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO** wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Sendzimira w celu realizacji procesu rekrutacji."

Opcjonalnie: "Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji."

 


 

Oferujemy również możliwość odbycia PRAKTYK studenckich, w naszym biurze w Warszawie lub w formie współpracy zdalnej. Osoby zainteresowane prosimy o przesłąnie nam CV oraz listu motywacyjnego w którym znajdzie się wyjaśnienie jakiego rodzaju zagadnienia i zadania leżą w obszarze zainteresowań stażysty/stażystki.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zostać naszym/szą WOLONTARIUSZEM/KĄ i realizować wyzwania zrównoważonego rozwoju na co dzień, poznać ciekawych i otwartych ludzi, a także zrobić coś dobrego dla siebie i środowiska - napisz do nas na adres office@sendzimir.org.pl.

W szczególności zapraszamy do współpracy przy:

 • tworzeniu inwentaryzacji dobrych praktyk i oddolnych inicjatyw na rzecz zazieleniania polskich miast;
 • komunikowaniu naszych działań w serwisach społecznościowych;
 • współorganizacji warsztatów edukacyjnych i realizacji praktycznych np. ogrodów deszczowych;
 • pisaniu artykułów na temat działań Fundacji i publikowaniu ich w mediach.