Akademia Jesienna WZGW

Akademia Jesienna "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych" to pierwszy rozbudowany program szkoleniowy Fundacji Sendzimira, w całości w języku polskim. Pierwsza edycja odbyła się w Poznaniu w dniach 9-18 listopada 2013. W roku 2014 nie planujemy na razie kolejnej edycji.

Akademia Jesienna WZGW skierowana była przede wszystkim do profesjonalistów, liderów lokalnych, osób aktywnych zawodowo, które dotychczas nie mogły pozwolić sobie na uczestnictwo w trzytygodniowej Akademii Letniej "Wyzwania zrównoważonego rozwoju". Z myślą o nich przygotowaliśmy intensywny 10-dniowy kurs oraz dodatkową możliwość - uzyskanie licencji do stosowania narzędzi ISIS Accelerator.

Akademia Jesienna to 10 intensywnych dni szkoleniowych porządkujących wiedzę i rozwijających umiejętności niezbędne do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Jakie tematy obejmuje szkolenie?

 • wyzwania zrównoważonego rozwoju polskich miast, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania usługami ekosystemów;
 • zrównoważona gospodarka wodna w dobie zmian klimatycznych - inspirujące rozwiązania, dobre praktyki, współczesne trendy;
 • praktyczne wdrażanie projektów dot. zrównoważonego rozwoju lokalnego - wskaźniki, przydatne narzędzia, planowanie strategiczne;
 • dialog z interesariuszami i praktyczne metody angażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji na poziomie lokalnym;
 • skuteczne strategie wprowadzania zmian kulturowych;
 • więcej szczegółów w Programie Akademii Jesiennej.

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii Jesiennej?

 • program Akademii bazujący na doświadczeniach 16 edycji Akademii Letniej "Challenges of Sustainable Development" został dostosowany do potrzeb osób zaangażowanych zawodowo, które nie mogą pozwolić sobie na udział w trzytygodniowym szkoleniu;
 • szkolenie oferuje praktyczne doświadczenie rozwiązywania rzeczywistych złożonych problemów, we współpracy z różnymi grupami interesariuszy;
 • w Akademii bierze udział interdyscyplinarna grupa osób, reprezentująca różne sektory, co daje wyjątkową możliwość poznania różnorodnych punktów widzenia i konfrontacji z rzeczywistymi wyzwaniami;
 • wykłady i warsztaty prowadzone są przez doświadczony, interdyscyplinarny zespół trenerski oraz ekspertów dysponujących praktyczną i aktualną wiedzą z zakresu różnych aspektów zrównowazonego rozwoju miast;
 • szkolenie daje możliwość poznania innowacyjnych narzędzi strategicznego planowania zrównoważonego rozwoju z udziałem interdyscyplinarnych grup interesariuszy, tj. licencjonowanych narzędzi ISIS Accelerator, stworzonych przez AtKisson Group. Zainteresowani uczestnicy będą mogli skorzystać z dodatkowej oferty uzyskania licencji na ich stosowanie we własnej praktyce zawodowej i naukowej - oferta dodatkowa związana z opłatą licencyjną;
 • absolwenci Akademii Jesiennej mają możliwość dołączenia do międzynarodowej sieci Learning and Practice Network wspierającej dalszy rozwój zawodowy w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Do kogo skierowana jest Akademia Jesienna?

 • osoby aktywne zawodowo, zaangażowane w działania społeczne i edukacyjne;
 • nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i akademiccy;
 • osoby ze środowiska samorządowego, specjaliści z komórek urzędów zajmujących się ochroną środowiska, zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarka komunalną, rozwojem, dialogiem społecznym itp.
 • studenci ostatnich lat studiów i pracownicy naukowi, zaangażowani społecznie, z jasną wizją dalszego rozwoju zawodowego w tym kierunku. 

 

Projekt "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych" patronatem honorowym objął Główny Konserwator Przyrody, Janusz Zaleski.