ISIS – jak zaangażować mieszkańców w podejmowanie decyzji

Film prezentuje metodę ISIS oraz przykłady jej zastosowania w Polsce i na świecie. O metodzie opowiada jej twórca Alan AtKisson. Wykorzystanie metody pokazujemy na przykładzie budowania piramidy ISIS przez uczestników kursu Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce w 2010 r.

Fundacja Sendzimira stosuje metodę ISIS w Polsce w pracy ze społecznościami lokalnymi, firmami, organizacjami oraz w projektach edukacyjnych dla studentów.