Europejskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem

 

4 czerwca 2011 w Bonn, w trakcie Konferencji Resilient Cities 2011, Projekt CHAMP zainaugurował Europejskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem (European Partnership for Integrated Sustainability Management). Fundacja Sendzimira została partnerem tego Projektu, odpowiedzialnym za działania w Polsce.

W planowanie rozwoju Partnerstwa w przyszłości włączyliśmy się na warsztatach w ICLEI we Freiburgu.

Na zdjęciu przedstawiciele organizacji uczestniczących w spotkaniu: ICLEI – Local Governments for Sustainability, Lake Constance Foundation (Niemcy), Ambiente Italia (Włochy), Coordinamento Agende 21 Locali Italiane (Włochy), Sustainable Energy Solution (Hiszpania), Lake Balaton Development Coordination Agency  (Węgry), Regional Training Centre for Local Public Administration Sibiu (Rumunia), Unii Miast Bałtyckich (Finlandia) oraz Fundacji Sendzimira.Celem Partnerstwa jest:

  • Promocja materiałów edukacyjnych (Capacity Development Package) wypracowanych w ramach projektu CHAMP
  • promocja systemu zintegrowanego zarządzania (IMS) w europejskich miastach;
  • współpraca z miastami i regionami wspierająca je na drodze do zrównoważonego rozwoju;
  • zapewnienie odbiorcom projektu wysokiej jakości szkoleń i doradztwa, szczególnie w zakresie wdrażania systemu zintegrowanego zarządzania (IMS);
  • identyfikacja synergii pomiędzy różnymi inicjatywami i projektami skierowanymi do miast, których celem jest zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Za zdefiniowanie niezbędnych inicjatyw i ich wdrażanie na szczeblu krajowym odpowiedzialni są poszczególni Partnerzy. To na nich spoczywa obowiązek dostosowania działań promujących IMS wśród władz lokalnych i regionalnych do lokalnego kontekstu i specyficznych potrzeb.

Broszura Fundacji Sendzimira na temat Europejskiego Partnerstwa na rzecz Zintegrowanego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem.

Broszura Fundacji Sendzimira na temat IMS.