Warsztaty Piramidy zrównoważonego rozwoju

Fundacja Sendzimira jest przedstawicielem Sustainability Accelerator Group (dawniej AtKisson Group) w Polsce.

Zespół Fundacji został przeszkolony przez twórcę tej metody w zakresie stosowania narzędzi wchodzących w skład Akceleratora zrównoważonego rozwoju (VISIS Accelerator), które wspomagają wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie i społecznościach lokalnych. Więcej o naszych trenerach...

Metoda VISIS

Akcelerator zrównoważonego rozwoju to zestaw narzędzi umożliwiających efektywne planowanie, wdrażanie, monitoring oraz ewaluację zrównoważonego rozwoju, zarówno w firmach, organizacjach jak i społecznościach lokalnych.

Metoda VISIS została opracowana przez ekspertów i doradców międzynarodowej sieci Sustainability Accelerator Group. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów:

  • Vision and Indicators (wizja i wskaźniki)
  • Systems (systemy)
  • Innovation (innowacje)
  • Strategy (strategia)

Dotychczas z narzędzi tych korzystało wiele globalnych korporacji (np. Ernst and Young, Toyota, Volvo, Nike), Program Środowisko ONZ, organizacje pozarządowe (np. WWF), miasta i regiony (np. Pittsburgh, Nowy Orlean, USA; Adelaide, Australia, Sztokholm, Mjolby, Szwecja; i wiele innych), uczelnie (np. Uniwersytet w Uppsali, Szwecja), czy agendy rządowe (np. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łotwy).

W Polsce z wykorzystanie narzędzi wchodzących w skład Akceleratora pracowaliśmy ze społecznościami lokalnymi (m.in. gminy Zawoja, Suchej Beskidzkiej, Zielonki, Solca nad Wisłą, Środy Śląskiej, Krakowa, Łodzi, Jaworzna), z interesariuszami tematyki zarządzania zielenią miejską (w Łodzi, Karkowie i Poznaniu), z interesariuszami tematyki gospodarki odpadami opakowaniowymi (w Warszawie, Łodzi i Karkowie), uczestnikami dwóch edycji Forum Przestrzeni w Krakowie, firmami biorącymi udział w projekcie biznesowym kilku edycji Akademii letniej WZR, z uczestnikami szkoleń otwartych stacjonarnych oraz e-learningowych prowadzonych przez Fundację Sendzimira oraz z Fundacją Aeris Futuro.

Na czym polega Piramida można obejrzeć w wyprodukowanym przez nas filmie dokumentalnym.

Narzędzia Akceleratora zrównoważonego rozwoju

Warsztaty, szkolenia i sesje planowania strategicznego z wykorzystaniem narzędzi Akceleratora są odbierane jako wysoce aktywizujące, angażujące i prowadzące do rzeczywistej zmiany.
Pomagamy ludziom, którzy rozpoczynają z różnych miejsc startowych znaleźć porozumienie i wspólny cel działania.

KompasKompas - cztery kierunki świata zastąpione zostały w symboliczny sposób czterema obszarami zrównoważonego rozwoju:

N to Natura; E - Ekonomia, S - Społeczeństwo, W - dobrostan jednostki (ang. Well-Being)

Narzędzie to:
• stosuje się do definiowania, ewaluacji i pomiaru zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju;
• zapewnia uwzględnienie wszystkich wymiarów zrównoważonego rozwoju;
• pomaga w opracowaniu wskaźników zrównoważonego rozwoju;
• wspiera analizę interesariuszy;
• przedstawia w obrazowy i symboliczny sposób czym jest zrównoważony rozwój.

 

PiramidaPiramida - to efektywne i efektowne narzędzie wykorzystywane do:
• wprowadzenia do zagadnień zrównoważonego rozwoju;
• planowania działań, nowych inicjatyw, projektów lub strategii w grupach łączących różnych interesariuszy;
• generowania innowacyjnych pomysłów;
• zwiększania umiejętności pracy zespołowej oraz wzmacniania ducha zespołu;
• rozwijania myślenia systemowego.

 

 

Ameba ISISAmeba - to działające na wyobraźnię ćwiczenie i zestaw narzędzi wspierających wprowadzanie innowacji oraz towarzyszących im zmian kulturowych.

• Pozwala na planowanie wprowadzania zmian w systemie z wykorzystaniem wiedzy płynącej z teorii dyfuzji innowacji (C. Rogers).
• Z wykorzystaniem tego narzędzia proces wprowadzania zmian nabiera tempa dzięki wzmocnieniu roli „agentów zmian", którzy stają się efektywnymi nawigatorami w systemie kulturowym.

 

 

Stratosfera ISISStratosfera - zestaw narzędzi wspierających planowanie i ewaluację strategii rozwoju. Metafora „sfery" oddaje charakter narzędzia, które pozwala tworzyć obraz sytuacji, w której działamy w perspektywie 360 stopni.

• Monitoring wdrażania strategii;
• Jasno określona komunikacja wizji i planu działań;
• Ocena potencjału organizacji w zakresie CSR.

 

 

Jak można skorzystać z narzędzi Akceleratora?

Osoby zainteresowane poznaniem narzędzi w praktyce zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas warsztatach (najlepiej śledzić nasze działania zapisując się na newsletter i na facebooku). Piramidę VISIS wykorzystujemy też na zajęciach Studium Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast na Politechnice Krakowskiej.

Istnieje również możliwość zdobycia licencji na międzynarodowych szkoleniach prowadzonych przez Alana AtKissona - Master class in change fo sustainability, więcej informacji na stronie Center for Sustainability Transformation.

Tych z Państwa którzy byliby zainteresowani wykorzystaniem narzędzi Akceleratora zrównoważonego rozwoju w planowaniu zrównoważonego rozwoju w Państwa organizacji, firmie, instytucji lub społeczności zapraszamy do kontaktu z nami - office(at)sendzimir.org.pl

 

O narzędziach Akceleratora można przeczytać również w artykułach: